Khoá Học Overall Marketing Power (Học Online)

Thời lượng 10 buổi
Bài học 87 bài
Chứng chỉ

Giới thiệu khoá học

Bạn không sắp được thời gian để học offline. Bạn chưa học marketing bài bản và mông lung không biết tìm hiểu marketing bắt đầu từ đâu. Bạn là người có khả năng tự học tốt. Bạn muốn tranh thủ và chủ động thời gian để học mọi lúc mọi nơi. 

Khoá học Overall Marketing Power (Học Online) sẽ giúp bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh, tạo ra sự khác biệt. Thấu hiểu khách hàng và tăng doanh số bán hàng ngay sau mỗi bài học. Nhanh chóng nắm bắt xu hướng digital marketing hiện đại và tận dụng lợi thế sẵn có để gia tăng doanh số bán hàng. Không cần phải sổ bút chỉ cần nghe bạn sẽ nắm bắt được những bài học marketing giá trị.

Khoá học cam kết giúp bạn thấy marketing rất đơn giản và dễ hiểu. Giáo trình chắt lọc những mô hình quan trọng nhất mà cả thế giới sử dụng trong kinh doanh. Vĩnh Thái là học viện marketing duy nhất tổng hợp và hệ thống tư duy của marketing từ giáo trình giảng dạy của các trường đại học lớn trên thế giới và Việt Nam.

xem thêm
Thu lại

Nội dung khoá học

Buổi 1: Marketing hiện đại & Mô hình Marketing Tổng Thể

1 Giới thiệu về giảng viên 00:12:50
2 B1-P1: Quan điểm Marketing hiện đại (P1) 00:18:05
3 B1-P2: Quan điểm Marketing hiện đại (P2) 00:19:48
4 B1-P3: Quan điểm Marketing theo các thời kỳ (P1) 00:24:59
5 B1-P4: Quan điểm Marketing theo các thời kỳ (P2) 00:14:53
6 B1-P5: Mô hình Marketing Tổng Thể (Nghiên cứu Marketing) 00:16:19
7 B1-P6: Mô hình Marketing tổng thể (Chiến lược STP-1) 00:21:20
8 B1-P7: Mô hình Marketing tổng thể (Chiến lược STP-2) 00:17:41
9 B1-P8: Mô hình Marketing tổng thể (Kế hoạch thực thi) 00:21:51

Buổi 2: Nghiên cứu Insight & Mô tả chân dung khách hàng tiềm năng

1 B2-P1: Nghiên cứu đối thủ - Nghiên cứu khách hàng 00:16:28
2 B2-P2: 4 Lợi ích của Marketing Tổng Thể - Tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp 00:16:01
3 B2-P3: Thấu hiểu khách hàng (P1) - Bí quyết xác định chân dung khách hàng 00:15:16
4 B2-P4: Thấu hiểu khách hàng (P2) - Bí quyết xác định chân dung khách hàng 00:19:19
5 B2-P5: Thấu hiểu Khách hàng (P3) - Nghiên cứu insight khách hàng 00:14:43
6 B2-P6: Thấu hiểu Khách hàng (P4) - Cách tìm ra insight khách hàng 1.1 00:14:52
7 B2-P7: Thấu hiểu Khách hàng (P5) - Cách tìm ra insight khách hàng 1.2 00:15:25

Buổi 3: Tìm ra Đại Dương Xanh cho doanh nghiệp

1 B3-P1: Phân khúc thị trường tìm đại dương xanh (P1) 00:12:39
2 B3-P2: Phân khúc thị trường tìm đại dương xanh (P2) 00:15:04
3 B3-P3: Phân khúc thị trường tìm đại dương xanh (P3) 00:12:29
4 B3-P4: Lựa chọn phân khúc mục tiêu tìm đại dương xanh (P1) 00:14:39
5 B3-P5: Lựa chọn phân khúc mục tiêu tìm đại dương xanh (P2) 00:14:40
6 B3-P6: Lựa chọn phân khúc mục tiêu tìm đại dương xanh (P3) 00:14:58

Buổi 4: Định vị và xây dựng Thương Hiệu

1 B4-P1: Giới thiệu về định vị thương hiệu 5:18s
2 B4-P2: Định vị thương hiệu, lựa chọn vị trí cho thương hiệu 6:23s
3 B4-P3: Định vị thương hiệu, mô hình mái nhà thương hiệu
4 B4-P4: Định vị thương hiệu, nhận thức về thương hiệu
5 B4-P5: Thương hiệu là gì?
6 B4-P6: Chiến lược thương hiệu
7 B4-P7: Hình mẫu tính cách thương hiệu
8 B4-P8: Nghiên cứu 3C
9 B4-P9: Sơ đồ đồng cảm

Buổi 5: Xây dựng cấu trúc Thương Hiệu

1 B5-P1: Xây dựng cấu trúc thương hiệu - P1 00:12:23
2 B5-P2: Xây dựng cấu trúc thương hiệu - P2 00:14:18
3 B5-P3: Xây dựng cấu trúc thương hiệu - P3 00:12:38
4 B5-P4: Xây dựng cấu trúc thương hiệu - P4 00:18:19
5 B5-P5: Tính cách thương hiệu 00:11:43
6 B5-P6: Lựa chọn tính cách thương hiệu cho từng loại hình doanh nghiệp 00:14:35
7 B5-P7: Mô hình mái nhà thương hiệu 00:17:09
8 B5-P8: Ứng dụng của mô hình mái nhà thương hiệu 00:17:14

Buổi 6: Marketing-Mix (4Ps-7Ps)

1 B6-1: Giới thiệu mô hình Marketing Mix 00:14:48
2 B6-2: Marketing Mix (4Ps) 00:17:00
3 B6-3: Phân tích case study Viettel 00:14:06
4 B6-4: Áp dụng hệ lý thuyết Marketing vào mô hình kinh doanh P1 00:15:01
5 B6-5: Áp dụng hệ lý thuyết Marketing vào mô hình kinh doanh P2 00:12:45
6 B6-6: Marketing Mix (7Ps) 00:12:25
7 B6-7: Marketing Mix (4Ps-4Cs) 00:15:02
8 B6-8: Sự thoả mãn của khách hàng 00:14:19
9 B6-9: Cách để Khách hàng mua hàng mà không trả giá P1 00:17:05
10 B6-10: Cách để Khách hàng mua hàng mà không trả giá P2 00:11:43

Buổi 7: Quản trị sản phẩm (P1) & Quản trị giá cả (P2)

1 B7-P1: 5 cấp độ sản phẩm & cải tiến sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh P1 00:16:49
2 B7-P2: 5 cấp độ sản phẩm& cải tiến sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh P2 00:15:31
3 B7-P3: Chu kỳ sống của sản phẩm & Ma trận BCG 00:16:03
4 B7-P4: Kéo dài vòng đời sản phẩm bằng hình thái của sản phẩm 00:16:33
5 B7-P5: Quản trị sản phẩm 00:15:53
6 B7-P6: Xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược 00:14:54
7 B7-P7: Xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược 00:14:14
8 B7-P8: 6 Chiến lược giá – Phòng vệ vững chắc trước mọi đối thủ 00:16:01
9 B7-P9: Công thức định giá P1 00:17:57
10 B7-P10: Công thức định giá P2 00:17:29

Buổi 8: Chiến lược kênh phân phối (P3) & Chiến lược truyền thông (P4)

1 B8-P1: Xây dựng chiến lược kênh phân phối 00:16:08
2 B8-P2: Sử dụng linh hoạt Chiến lược kéo & Chiến lược đẩy P1 00:15:43
3 B8-P3: Sử dụng linh hoạt Chiến lược kéo & Chiến lược đẩy P2 00:14:30
4 B8-P4: Sử dụng linh hoạt Chiến lược kéo & Chiến lược đẩy P3 00:17:02
5 B8-P5: Sử dụng linh hoạt Chiến lược kéo & Chiến lược đẩy P4 00:16:20
6 B8-P6: Chính sách 3.Win cho Điểm bán, Nhân sự Kinh doanh & Khách hàng 00:16:52
7 B8-P7: Chính sách bán hàng cho đại lý 00:15:23
8 B8-P8: Làm cho khách hàng kỳ vọng, mua hàng nhanh và nhiều hơn P1 00:15:18
9 B8-P9: Làm cho khách hàng kỳ vọng, mua hàng nhanh và nhiều hơn P2 00:18:03
10 B8-P10: Ma trận FCB 00:17:39

Buổi 9: Design Thinking

1 B9-P1: Giới thiệu về content marketing
2 B9-P2: Các loại content
3 B9-P3: Chiến lược content
4 B9-P4: Mô hình đồng hồ cát marketing
5 B9-P5: Quảng cáo để làm gì 01
6 B9-P6: Quảng cáo để làm gì 02
7 B9-P7: Mục đích của quảng cáo
8 B9-P8: Mục đích của nội dung
9 B9-P9: Hook và cách ứng dụng trong content marketing
10 B9-P10: Hình ảnh trong content
11 B9-P11: Công cụ AI hỗ trợ làm content

Buổi 10: Lập kế hoạch Marketing Tổng Thể

1 B10-P1: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng Thể (P1) 00:15:08
2 B10-P2: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng Thể (P2) 00:14:54
3 B10-P3: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng Thể (P3) 00:15:16
4 B10-P4: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng thể (P4) 00:15:17
5 B10-P5: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng Thể (P5) 00:14:25
6 B10-P6: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng Thể (P6) 00:15:02
7 B10-P7: Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing Tổng Thể (P7) 00:10:37

Nhận xét của học viên

Mình ước gì học khoá này đầu tiên, trước khi mình học các khoá cao cấp trước đây. Mình điều hành - sáng lập một công ty sản xuất thương mại, xuất bản sách. Đi học còn thấy sướng. Sướng vì mình phát hiện ra quá trình nghiên cứu tạo ra sản phẩm chính là một bước trong quy trình làm Marketing - Nếu khâu nghiên cứu kỹ, tốt thì sản phậm tự nó bán nó - đó là siêu đỉnh. Sướng vì hiểu bài bản chân tơ kẽ tóc Marketing là gì? Vận hành như thế nào? Thế nào khách hàng tiềm ẩn, tiềm năng và mục tiêu? Học phí thì vô cùng hợp lý với những gì mình nhận được! Một lớp học dốc hết trái tim!
Cảm ơn các thầy Mai Xuân Đạt, thầy Trần Mạnh Hùng đã nhiệt tình giảng dạy và hỗ trợ tốt nhất cả kiến thức và thực tế cho toàn thể học viên Basic Marketing Tree khoá 10 hiểu rõ như thế nào là MARKETING! Có học tập mới biết mình đang Yếu và Thiếu ở điểm nào, hi vọng rằng sau khoá học này sẽ đem kiến thức đã học tập được để áp dụng hiệu quả nhất cho bản thân cho hệ thống và cho doanh nghiệp của mình!
Đến gặp thầy như một trang giấy trắng, cảm ơn thầy đã vẽ lại cho em một bức tranh mới về Marketing. Biết ơn mỗi người thầy được gặp trong đời để được hoàn thiện hơn. Cảm ơn thầy và Vĩnh Thái, cảm ơn các anh chị tiền bối vì thời gian tuyệt vời được cùng học tập, trò chuyện, lên kế hoạch. Một mục tiêu nữa hoàn thành để gần đến ước mơ lớn!
Bạn cần tư vấn?